Đăng bởi: nhanai | Tháng Mười Hai 9, 2011

BẢNG ĐIỂM NCTH4A – TCTH38B

diemdanh

Đăng bởi: nhanai | Tháng Mười 27, 2011

Website

duongthituan.freevnn.com/trangchu.html
amthucpho.byethost17.com
se7en7i.freevnn.com
duythinh0033.byethost10.com
caycothu.comule.com
tayninh.tk
web2.freevnn.com/trangchu.html
shopviet123.freevnn.com

Đăng bởi: nhanai | Tháng Chín 5, 2011

Giáo trình thiết kế Web 2

Giáo trình thiết kế Web 2

Đăng bởi: nhanai | Tháng Tám 3, 2011

Giáo trình tiếng Việt môn Hệ QTCSDL

Download Giáo trình môn HệQTCSDL

Bảng điểm và danh sách dự thi môn Công Nghệ web2 của lớo THTH35A và NTTH37

Đăng bởi: nhanai | Tháng Tư 19, 2011

Nội dung tiểu luận

Đề tài Tiểu Luận-nộp đề tài tuần thứ 5(ngày 19-5)

   Joomla
   Magento
   Drupal
   Prestashop
   Typo3
   Insprite
   CSCart
   VirtueMart
   WordPress
  Ajax, jquery

NỘI DUNG NỘP BAO GỒM:
(Lý thuyết 3đ + Demo 7đ)

   Lịch sử
   Các phiên bản
   Cấu hình, cài đặt, bảo mật.
   Quản trị CMS
   Cách đổi themes
   Các website doanh nghiệp nào ứng dụng CMS.
  Demo (tạo một website sử dụng CMS)
Đăng bởi: nhanai | Tháng Tư 18, 2011

PHP Resource sites

PHP Resource Sites
http://codewalkers.com
http://developer.yahoo.com/php/
http://forums.devshed.com
http://free-php.net
http://hotscripts.com/category/php/
http://htmlgoodies.com/beyond/php/
http://php.net
http://php.resourceindex.com
http://php-editors.com
http://phpbuilder.com
http://phpfreaks.com
http://phpunit.de
http://w3schools.com/php/
http://zend.com

Đăng bởi: nhanai | Tháng Tư 15, 2011

Tài liệu môn Công Nghệ Web2_PHP

Tài liệu môn Công Nghệ Web 2
Learning_PHP__MySQL__and_JavaScript__A_Step_by_Step_Guide_to_Creating_Dynamic_Websites (1)
Learning_PHP__MySQL__and_JavaScript__A_Step_by_Step_Guide_to_Creating_Dynamic_Websites (2)

Đăng bởi: nhanai | Tháng Ba 18, 2011

bảng điểm môn công nghệ web1 lớp tcth37a-thth35a


BANG DIEM LOP TCTH37A-NTTH37A-THTH35 (UPDATE)

Đăng bởi: nhanai | Tháng Ba 16, 2011

thư viện sách trực tuyến

http://www.freebookspot.com
http://www.library.nu (tạo account để đăng nhập)

Older Posts »

Chuyên mục